Hai Darhuka

Cover image

Hai Darhuka
Sigma Entertainers: SEC 510
Music: Atul Sharma
© Sigma Entertainers Ltd. 1995

 1. Hai Darhuka Pai Gia
  Lyrics: Shamsher S. Sandhu

 2. Jattiye Majajan Pattiye
  Lyrics: Shamsher S. Sandhu

 3. Pyar Ajey Kal Sikhya
  Lyrics: Jeet Kadowala

 4. Guddiyan Ishaq Dian
  Lyrics: Jagdev Mann

 5. Lok Tath
  Lyrics: Malkit Hambowal

 6. Rumaal Bhull Gayi
  Lyrics: Shamsher S. Sandhu

 7. Roway Sarie Raat
  Lyrics: Swaran Sivia

 8. Keeta Toon Badnam
  Lyrics: Aulakh Fata Boniye Kee


Surjit Bindrakhia